Αφαλατωτές

  1. Αφαλατωτές ECHOTec (Αμερικανικής Προέλευσης)
  2. Αφαλατωτές Schenker (Ιταλικής Προέλευσης)