Όργανα ελέγχου

  1. Aetna Engineering
  2. Marine electronics devices
  3. VDO
  4. Custom-made Πίνακες οργάνων (αναλογικά – digital)
  5. Software monitoring Μηχανών
  6. Αυτοματισμοί PLC για κρένια – σκάλες – γερανούς, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης
  7. Maretron
  8. ACTISENSE