1.

  Όνομα σκάφους:

  Ημερ/νια:

  Αρ. παραγγελίας:

  Αρ. σωσίβιας λέμβου:

  2.

  A    Συνολικό μήκος σε mm FWD cable:

  Ποσότητα:

  A    Συνολικό μήκος σε mm AFT cable: 

  Ποσότητα:

  Travel (stroke) length:

  C    Τύπος thread M / UNF

  D    Σωλήνας υποστήριξης (συνολικό μήκος σε mm): 

  (Σημ.: Πρέπει να μετρηθεί!)

  3.

  Υδροστατικό καλώδιο

  A    Συνολικό μήκος σε mm

  Ποσοτ.:

  Travel (stroke) length:

  C    Τύπος Thread M / UNF:

  D    Σωλήνας υποστήριξης (συνολικό μήκος σε mm): 

  (Σημ.: Πρέπει να μετρηθεί!)

  Το email σας:

  Το τηλέφωνό σας:

  Main Menu